แฟนคาด ลิซ่า พาคุณแม่มาเกาหลี เพื่อคุยสัญญา YG / เจอ Lisa 2 ครั้งติด
06月28     弘子秋
06月16     弘子秋
06月25     弘子秋
06月28     洪翠蝶