ครูบาบุญชุ่มนั่งสมาธิแล้วเกิดปีติ ตัวโยกไปมา ที่ถ้ำเมืองแก๊ด
07月25     發大財
07月25     功夫王
07月26     發大財
07月28     管鶯才
07月29     管鶯才
07月29     管鶯才